Inkluzívny prístup a začlenenie detí so zdravotným znevýhodnením do kolektívov. Aj o tom diskutovali koordinátori z Regionálneho centra na podporu učiteľov, odborníci a pedagógovia z jednotlivých škôl

V budove Živeny sa vo štvrtok (9. februára 2023) konalo stretnutie koordinátorov z Regionálnych centier na podporu učiteľov (RCUP) s odborníkmi a pedagógmi. Koordinátori z centier prinášajú školám individuálnu podporu prostredníctvom mentoringu učiteľov, školení, či konzultácii. Tentokrát na pôde Živeny diskutovali o pripravovanej reforme školstva, ktorá sa týka inkluzívneho prístupu. Začlenenie zdravotne znevýhodnených detí do kolektívov základných škôl je jednou z oblastí, ktorá je súčasťou očakávaných zmien v školstve.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.