Informatívna správa o činnosti a hospodárení Útvaru hlavného architekta

Na marcovom mestskom zastupiteľstve bola predložená informatívna správa o činnosti a hospodárení útvaru hlavného architekta mesta Martin. ÚHA svoju činnosť zameral na plnenie úloh vyplývajúcich z plánu práce. ÚHA v uplynulom roku okrem iného realizoval architektonickú súťaž na námestie SNP, spracoval zmeny a doplnky územného plánu lokality Veľká hora, Záturčie. Z urbanisticko-architektonických koncepcií vypracovali návrh dosadby drevín na pešej zóne, návrh lokalít pre polopodzemné kontajnery, riešenie cyklotrasy v centre mesta, umiestnenie telocvične na ZŠ Kronera či koncepcia využitia kina Moskva na kultúrne centrum.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.