Hlavné správy TVT 24.1.2022

V UNM sa naďalej situácia zlepšuje /

Bioplynka v blízkosti sídliska Košúty a dopad na život /

Pešie plató v Záturčí sa čiastočne uzatvára /

Na sídlisku chcú pre deti obnoviť dve ihriská /

V Tepliciach plánujú realizovať viaceré zámery /

SAMARITÁN n.o. plní už dlhé roky dôležité poslanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.