Dieťa ktoré dovŕšilo šesť rokov, no má narušenú komunikačnú schopnosť sa môže na vstup do školy pripraviť v úvodnom ročníku. V Záturčí si ho vybojovali a už zberajú zaslúžené „ovocie“

Od minulého septembra sa na radosť vedenia školy a pedagógov ZŠ. A Stodolu v Záturčí, ale aj mnohých rodičov podarilo zriadiť úvodný ročník. Ten je určený pre deti, ktoré už síce dovŕšili šesť rokov veku, no ešte nie sú celkom pripravené na vstup do prvého ročníka základnej školy. Rodičia nemusia automaticky riešiť odklad povinnej školskej dochádzky, ale na základe odporúčania Centra poradenstva a prevencie alebo logopéda môžu dieťa navštevovať úvodný ročník. Ten má ako jedna z mála martinských škôl zriadený práve ZŠ v Záturčí.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.