Deti seniorom z úcty a vďaky pripravili balíčky, Dojatí seniori za to deti z vďaky a lásky odmenili

V Súkromnej základnej škole pre žiakov s vývinovými poruchami učenia kladú učitelia veľký dôraz na výchovu žiakov k úcte a láske k starším. Dokázali to aj nedávno, keď žiaci pripravili bohaté balíčky plné dobrôt, ale aj potrebných vecí pre seniorov združených v kluboch dôchodcov. Tie im venovali pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Seniorov táto aktivita detí tak potešila a dojala, že sa rozhodli na oplátku obdarovať deti balíčkami. Tie boli do školy doručené presne na sviatok sv. Mikuláša.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.