Depo bude mať moderné technické zázemie a 60 parkovacích miest. Na zelených strechách je plánovaná vlastná solárna elektráreň

Dopravný podnik mesta Martin robí všetky kroky, aby sa vybudovalo depo pre autobusy mestskej hromadnej dopravy. V súčasnosti je vypracovaná architektonická štúdia a prebiehajú všetky potrebné procesy, aby sa vozovňa realizovala. Predpokladá sa, že s výstavbou sa začne v roku 2024.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.