CVČ Kamarát urobilo dôstojnú bodku za celým školským rokom a ocenilo najúspešnejších účastníkov predmetových olympiád

Vo štvrtok (30.5.2024) sa v CVČ Kamarát stretlo viac ako 50 šikovných a múdrych detí,, aby si prevzali svoje zaslúžené odmeny a diplomy. Tie im budú už navždy pripomínať ich účasť na vedomostných olympiádach. CVČ tentoraz ocenilo najlepších riešiteľov, ktorí sa zúčastnili olympiád v mesiacoch marec a apríl. Išlo o účastníkov olympiád v predmetoch matematika, pytagoriáda, fyzika, chémia, biológia a geografia. Pre deti majú účasti na olympiádach veľký význam, rozširujú ich obzory, učia ich zvládať stres a v neposlednom rade, veľkým bonusom sú aj pri prijímaní na stredné školy, ktoré pri prijímacom konaní uznávajú body z olympiád.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.