Centrum podpory medicínskeho vzdelávania JLF UK v Martine

Centrum podpory medicínskeho vzdelávania JLF UK v Martine vzniklo v máji 2012. Vzniklo s cieľom reflektovať najmodernejšie trendy a technológie vo výučbe medicíny a ďalších zdravotníckych špecializácií. Umožňuje moderným spôsobom získať študentom mnohé vedomosti a praktické zručnosti.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.