Budúce sestry a ošetrovateľky si skúšali odber krvi a resuscitáciu. Simulované zdravotné úkony na modeloch ich lepšie pripravia na prax v nemocnici

Študentky 1. a 2. ročníka z Ústavu ošetrovateľstva JLF UK sa učili začiatkom júna na pôde Univerzitnej nemocnice v Martine na modeloch rôzne simulované zdravotné úkony. Sestry mentorky im odovzdávali svoje skúsenosti napr. z ošetrovania centrálneho venózneho katétra, ukázali im špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o dutinu ústnu a dýchacie cesty u pacienta pri bezvedomí vrátane odsávania či resuscitáciu.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.