Bude pokračovať činnosť Strednej priemyselnej školy technickej v pôvodných priestoroch?

Žilinský samosprávny kraj má zámer v rámci racionalizácie stredných škôl presťahovať Strednú priemyselnú školu technickú v Martine do areálu Spojenej školy. Na zachovanie a podporu činnosti martinskej školy bola spustená aj petícia. Ak bude návrh na presťahovanie SPŠT v Martine krajskými poslancami v zastupiteľstve podporený, presťahovanie by malo byť v pláne približne v roku 2025.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.