Nový cyklochodník je využívaný chodcami a cyklistami už pred jeho dokončením

Nový cyklochodník spájajúci Martin a Vrútky je využívaný chodcami a cyklistami už pred jeho dokončením. Dochádza na ňom aj ku kolíznym situáciám a sporom medzi chodcami a cyklistami. Celá cyklotrasa je však stále staveniskom, a preto by sa na nej až do jej otvorenia nemali pohybovať ani chodci, ani cyklisti. Na názor sme sa pýtali aj ľudí využívajúcich túto cyklotrasu.

(Visited 346 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.