Nový cyklochodník je využívaný chodcami a cyklistami už pred jeho dokončením

Nový cyklochodník spájajúci Martin a Vrútky je využívaný chodcami a cyklistami už pred jeho dokončením. Dochádza na ňom aj ku kolíznym situáciám a sporom medzi chodcami a cyklistami. Celá cyklotrasa je však stále staveniskom, a preto by sa na nej až do jej otvorenia nemali pohybovať ani chodci, ani cyklisti. Na názor sme sa pýtali aj ľudí využívajúcich túto cyklotrasu.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.