Rekonštrukcia kultúrneho domu, dobudovanie zberného dvora, opravené cesty a chodníky, zateplenie škôl a mnoho iného. V Tepliciach vlani nespali na vavrínoch

Minulý rok bol pre samosprávy mimoriadne náročný. Zabezpečiť chod svojich miest a obcí museli napriek energetickej kríze, inflácii, vojne na Ukrajine a mnohým iným nepriaznivým dopadom. Kúpeľné mesto Turčianske Teplice sa aj napriek týmto negatívnym javom posunulo opäť o kus dopredu. V minulom roku uzrel svetlo sveta zrekonštruovaný kultúrny dom, obnovila sa činnosť mestského kina, dobudovaný bol zberný dvor, opravené boli niektoré cesty a chodníky a mnoho iného.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.