Faktúry odberateľské

Všetku dokumentáciu momentálne premiestňujeme zo starej verzie internetovej stránky – tvturiec.sk. Preto v prípade, že na tomto mieste nemôžete nájsť konkrétny dokument, skúste vyhľadávanie cez pôvodnú stánku.

Dátum  zverejnenia Odberateľ Adresa Predmet fakturácie PDF
         
09.05.2017 Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin  za podnájom v mesiaci apríl 2017  fa knoškova april
 09.05.2017  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin  za podnájom v mesiaci apríl 2017  FA OZ premena
 09.05.2017  Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin  za podnájom v mesiaci apríl 2017  FA zigová apríl 2

 

FA Zigová apríl 1

 09.05.2017  Double sport, s.r.o. IČO:50309021  C.Majerníka 4672/9, Martin  za podnájom v mesiaci apríl 2017  fa double sport apríl
 05.06.2017  Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin  za podnájom v mesiaci máj 2017  fa Knošková
 05.06.2017  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin  za podnájom v mesiaci máj 2017  Fa OZ Premena
 05.06.2017  Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin  za podnájom v mesiaci máj 2017  FA Zigova 1FA Zigova 2
 05.06.2017  Double sport, s.r.o. IČO:50309021  C.Majerníka 4672/9, Martin  za podnájom v mesiaci máj 2017  FA Double sport
05.06.2017  Kultúrna scéna Martin  Nám.S.H.Vajanského 1, Martin
 za podnájom v mesiaci máj 2017  FA kulturna scena
 10.07.2017  Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin   za podnájom v mesiaci jún 2017  fa knoškova
 10.07.2017  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin  za podnájom v mesiaci jún 2017  Fa oz premena
 10.07.2017   Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin  za podnájom v mesiaci jún 2017 fa zigova 1  fa zigova 2
 10.07.2017  Kultúrna scéna Martin  Nám.S.H.Vajanského 1, Martin  za podnájom v mesiaci jún 2017  Fa kulturna scena
 10.07.2017  Double sport, s.r.o. IČO:50309021   C.Majerníka 4672/9, Martin  za podnájom v mesiaci jún 2017  fa double sport
 09.08.2017  Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin   za podnájom v mesiaci júl 2017  fa knoškova jul
 09.08.2017  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin  za podnájom v mesiaci júl 2017  fa premena jul
 09.08.2017  Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin  za podnájom v mesiaci júl 2017  fa zigova 1 jul,  fa zigova 2 jul
 09.08.2017  Kultúrna scéna Martin  Nám.S.H.Vajanského 1, Martin  za podnájom v mesiaci júl 2017  fa kulturna scena jul
 09.08.2017  Double sport, s.r.o. IČO:50309021  C.Majerníka 4672/9, Martin  za podnájom v mesiaci júl 2017  fa double sport jul
 10.09.2017  Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin  za podnájom v mesiaci august 2017  fa Knošková august
  10.09.2017   OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin  za podnájom v mesiaci august 2017  fa OZ PREMENA 8
  10.09.2017  Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin  za podnájom v mesiaci august 2017  FA Zigova 8 1
  10.09.2017  Kultúrna scéna Martin  Nám.S.H.Vajanského 1, Martin  za podnájom v mesiaci august 2017  Fa Kulturna scena 8
  10.09.2017  Double sport, s.r.o. IČO:50309021   C.Majerníka 4672/9, Martin za podnájom v mesiaci august 2017  Fa double sport august
 11.10.2017   Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin za podnájom v mesiaci september  2017  fa knošková
 11.10.2017   OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin za podnájom v mesiaci september  2017  fa OZ Premena september
 11.10.2017  Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin za podnájom v mesiaci september  2017  fa zigova september 1 fa zigova september 2
 11.10.2017  Kultúrna scéna Martin  Nám.S.H.Vajanského 1, Martin za podnájom v mesiaci september  2017  fa kulturna scena september
 11.10.2017  Double sport, s.r.o. IČO:50309021   C.Majerníka 4672/9, Martin za podnájom v mesiaci september  2017 fa double sport september
 10.11.2017  Double sport, s.r.o. IČO:50309021  C.Majerníka 4672/9, Martin  za podnájom v mesiaci oktober  2017  Fa Double sport 10
 10.11.2017  Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin  za podnájom v mesiaci oktober  2017  FA Knošková 10
 10.11.2017   Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin  za podnájom v mesiaci oktober  2017  FA Zigova 2 10FA Zigova 1 10
 10.11.2017  Kultúrna scéna Martin  Nám.S.H.Vajanského 1, Marti  za podnájom v mesiaci oktober  2017  Fa kulturna scéna 10
 10.11.2017  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin za podnájom v mesiaci oktober  2017  FA OZ Premena 10
 10.12.2017  Double sport, s.r.o. IČO:50309021  C.Majerníka 4672/9, Martin za podnájom v mesiaci november 2017  FA Double november
 10.12.2017   Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin za podnájom v mesiaci november 2017  FA Knoškova november
 10.12.2017  Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin za podnájom v mesiaci november 2017  FA Zigova november 1 Fa zIGOVA NOVEMBER 2
 10.12.2017   Kultúrna scéna Martin  Nám.S.H.Vajanského 1, Martin za podnájom v mesiaci november 2017  FA Kulturna scena november
 10.12.2017  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin za podnájom v mesiaci november 2017  FA OZ Premena november
 03.01.2018  Double sport, s.r.o. IČO:50309021   C.Majerníka 4672/9, Martin C.Majerníka 4672/9, Martin  Fa double december
 03.01.2018  Mária Knošková, IČO: 46567224   M.Jankolu 5293/4,Martin za podnájom v mesiaci december 2017  FA knošková december
 03.01.2018  Ingrid Zigová, IČO: 33926662   Malá hora 3, Martin za podnájom v mesiaci december 2017  Fa Zigova december 1 FA Zigova december 2
03.01.2018  Kultúrna scéna Martin  Nám.S.H.Vajanského 1, Martin za podnájom v mesiaci december 2017  Fa Kulturna scéna december
 03.01.2018  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin za podnájom v mesiaci december 2017  FA OZ Premena december
 30.01.2018  Double sport, s.r.o. IČO:50309021  C.Majerníka 4672/9, Martin  vyučtovanie  SSE,vodné, stočné  2017  FA Double
 30.01.2018  Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin   vyučtovanie  SSE,vodné, stočné  2017  FA Knošková
 30.01.2018  Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin   vyučtovanie  SSE,vodné, stočné  2017  FA Zigova
 30.01.2018  Kultúrna scéna Martin  Nám.S.H.Vajanského 1, Martin   vyučtovanie  SSE,vodné, stočné  2017  FA Kulturna scena
 30.01.2018  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin   vyučtovanie  SSE,vodné, stočné  2017  FFA OZ premena
 09.02.2018  Double sport, s.r.o. IČO:50309021  C.Majerníka 4672/9, Martin  za podnájom v mesiaci január 2018  fa Double 12018
 09.02.2018  Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin  za podnájom v mesiaci január 2018  fa Knoškova 12018
 09.02.2018   Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin  za podnájom v mesiaci január 2018  fa Zigova 1 12018fa Zigova 2 12018
 09.02.2018  Kultúrna scéna Martin  Nám.S.H.Vajanského 1, Martin  za podnájom v mesiaci január 2018  FA kulturna scena 12018
 09.02.2018  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin  za podnájom v mesiaci január 2018  FA OZ premena 12018
 09.03.2018  Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin  za podnájom v mesiaci február 2018  FA zigova 2 1FA zigova 2 2
  09.03.2018  Double sport, s.r.o. IČO:50309021  C.Majerníka 4672/9, Martin  za podnájom v mesiaci február 2018  FA Double 2
  09.03.2018  Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin  za podnájom v mesiaci február 2018  FA Knoškova 2
  09.03.2018  Kultúrna scéna Martin  Nám.S.H.Vajanského 1, Martin  za podnájom v mesiaci február 2018  FA kult scena 2
  09.03.2018  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin  za podnájom v mesiaci február 2018  FA Oz premena 2
  09.03.2018  Belko František Martin, fyzická osoba  za podnájom v mesiaci február 2018  
  09.03.2018  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin  vyúčtovanie teplo 2017  FA premena vyučt
  09.03.2018  Kultúrna scéna Martin  Nám.S.H.Vajanského 1, Martin  vyúčtovanie teplo 2017  FA kult.scena vyučt
 09.03.2018  Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin  vyúčtovanie teplo 2017  FA knoškova vyuč
 09.03.2018   Double sport, s.r.o. IČO:50309021  C.Majerníka 4672/9, Martin  vyúčtovanie teplo 2017  FA double vyuč.
 09.03.2018  Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin  vyúčtovanie teplo 2017  FA Zigova vyučt
 10.04.2018  Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin   za podnájom v mesiaci marec 2018  fa Zigova 1,fa Zigova 2
 10.04.2018  Double sport, s.r.o. IČO:50309021
 C.Majerníka 4672/9, Martin
 za podnájom v mesiaci marec 2018  fa double sport
 10.04.2018  Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin  za podnájom v mesiaci marec 2018  fa knoškova
 10.04.2018 Kulturna scéna MArtin  Nám.S.H.Vajanského 1, Martin  za podnájom v mesiaci marec 2018  fa kulturna scena
 10.04.2018  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin  za podnájom v mesiaci marec 2018  fa OZ Premena
 10.04.2018  Belko František  fyzická osoba, Martin  za podnájom v mesiaci marec 2018  fa belko marec
 10.05.2018  Belko František  fyzická osoba, Martin  za podnájom v mesiaci apríl 2018  fa belko april
 10.05.2018  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin  za podnájom v mesiaci apríl 2018  FA OZ Premena april
 10.05.2018  Kulturna scéna MArtin Nám.S.H.Vajanského 1, Martin  za podnájom v mesiaci apríl 2018  FA kulturna scena spril
 10.05.2018   Mária Knošková, IČO: 46567224
 M.Jankolu 5293/4,Martin
 za podnájom v mesiaci apríl 2018  FA knoškova april
 10.05.2018  Double sport, s.r.o. IČO:50309021  C.Majerníka 4672/9, Martin  za podnájom v mesiaci apríl 2018  FA double april
 10.05.2018  Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin  za podnájom v mesiaci apríl 2018  FA zigova april 2
 08.06.2018  Belko František    za podnájom v mesiaci máj 2018  fa belko maj
 08.06.2018  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin  za podnájom v mesiaci máj 2018  fa OZ premena maj
08.06.2018  Kulturna scéna MArtin Nám.S.H.Vajanského 1, Martin  za podnájom v mesiaci máj 2018  fa Kulturna scena maj
 08.06.2018  Double sport, s.r.o. IČO:50309021  C.Majerníka 4672/9, Martin  za podnájom v mesiaci máj 2018  fa double port maj
 08.06.2018  Ingrid Zigová, IČO: 33926662   Malá hora 3, Martin  za podnájom v mesiaci máj 2018  fa Zigova 2 maj a zigova maj
 08.06.2018  Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin  za podnájom v mesiaci máj 2018 + vyučtovanie  fa knoškovafa fa knošková majknošková teplo vyučt vyučt el 
10.07.2018 Belko František   za podnájom v mesiaci jún 2018 fa belko jun
10.07.2018 OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970 Hviezdoslavova 23/A, Martin
za podnájom v mesiaci jún 2018
fa oz premena jun
10.07.2018 Kulturna scéna MArtin Nám.S.H.Vajanského 1, Martin
za podnájom v mesiaci jún 2018
 
10.07.2018 Double sport, s.r.o. IČO:50309021 C.Majerníka 4672/9, Martin
za podnájom v mesiaci jún 2018
fa double sport jun
10.07.2018 Ingrid Zigová, IČO: 33926662 Malá hora 3, Martin
za podnájom v mesiaci jún 2018
fa zigova jun 1 fa zigova 2 jun
10.8.2018 OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970 Hviezdoslavova 23/A, Martin za podnájom v mesiaci júl 2018 fa OZ premena jul
10.8.2018
Kulturna scéna MArtin
Nám.S.H.Vajanského 1, Martin za podnájom v mesiaci júl 2018 fa Kulturna scena jul
10.8.2018 Double sport, s.r.o. IČO:50309021 C.Majerníka 4672/9, Martin za podnájom v mesiaci júl 2018 fa Double jul (2)
10.8.2018 Ingrid Zigová, IČO: 33926662 Malá hora 3, Martin za podnájom v mesiaci júl 2018 fa Zigova jul 1fa Zigova jul 2
10.9.2018 OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970 Hviezdoslavova 23/A, Martin za podnájom v mesiaci august 2018 Fa OZ Premena august
10.9.2018 Kulturna scéna MArtin Nám.S.H.Vajanského 1, Martin za podnájom v mesiaci august 2018 fa kulturna scena august
10.9.2018 Double sport, s.r.o. IČO:50309021 C.Majerníka 4672/9, Martin za podnájom v mesiaci august 2018 Fa Double sport august
10.92018 Ingrid Zigová, IČO: 33926662 Malá hora 3, Martin za podnájom v mesiaci august 2018 Fa Zigova august 2
10.10.2018 OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970 Hviezdoslavova 23/A, Martin za podnájom v mesiaci september 2018 Fa OZ premena september
10.10.2018 Kulturna scéna MArtin Nám.S.H.Vajanského 1, Martin za podnájom v mesiaci september 2018 FA kulturna scéna september
10.10.2018 Double sport, s.r.o. IČO:50309021 C.Majerníka 4672/9, Martin za podnájom v mesiaci september 2018 FA double september
10.10.2018 Ingrid Zigová, IČO: 33926662 Malá hora 3, Martin za podnájom v mesiaci september 2018 fa zigova2 septemberFa zigova1 september
10.11.2018     za podnájom v mesiaci október 2018 FAKTURY NA WEB oktober
10.12.2018    
faktúry za podnájom november 2018
FAKTURY web november
10.01.2019     faktúry za podnájom december 2018 FAKTURY NA WEB december
         
         

(Visited 178 times, 1 visits today)