Žiaci zo ZŠ Hurbanova sa zapojili do Európskeho dňa jazykov

Nedávno (26.09.2017) to na ZŠ na Ul .Hurbanova vyzeralo ako pri stavbe Babylonskej veže. Z každej triedy sa ozýval iný jazyk. Cieľom podujatia bolo priblížiť žiakom, že ten ktorý jazyk nie je len školským predmetom, ale je to aj jazyk ktorým hovoria a  žijú obyvatelia tej ktorej krajiny. Žiaci prechádzali jednotlivé stanovištia a plnili rôzne jazykové úlohy.

(Visited 114 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať