Zber použitých vianočných stromčekov už začal

Už niekoľko dní môžete vianočný stromček, ktorý zdobil vaše obydlie počas sviatkov a už neslúži svojmu účelu umiestniť ku nádobám na komunálny odpad, prípadne bezplatne odovzdať na zbernom dvore.  Spoločnosť zabezpečujúca zber odpadu v meste ich následne zoštiepkuje a budú energeticky zhodnotené. Je preto veľmi dôležité odstrániť všetky vianočné ozdoby, ktoré sa na stromčeku nachádzajú.

(Visited 166 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať