V trojkráľovom koncerte v evanjelickom kostole v Blatnici zneli tóny z omše Pútnici svetla

V Blatnici sa sobotu  (06.01.2018) konal koncert, ktorým bolo ukončené vianočné obdobie. Z programu, ktorého spoluorganizátorom bolo Turčianske kultúrne stredisko si všetci prítomní mohli odniesť bohatý umelecký zážitok z omše Pútnici svetla Ladislava Strmeňa, inštrumentálnych skladieb Michaela Königsbergera, piesní z Evanjelického spevníka, Pastierskych piesní a slovenských ľudových kolied v inštrumentálnej úprave Ing. Dušana Tumu.

(Visited 42 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať