Relácie

Správy TVT

Spravodajsko-publicistická relácia zameraná na aktuálne informácie z kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sa konajú v mestách Martin, Vrútky, Turany a v menšom rozsahu aj obciach regiónu Turiec. Svojim obsahom sa zameriava aj na spravodajstvo regionálneho športu. Správy TVT sú vysielané v premiére 3-krát do týždňa, vždy v pondelok, stredu a piatok o 18:30 hod. Každá premiéra sa reprízuje celkovo 15-krát.

Správy sa začínajú o 7:00, 9:00, 11:00, 15:00,17:00,18:30, 20:30 a 22:00

Hlavné správy TVT 19.4.2019

Veriaci z Kláštora pod Znievom opäť prežívali poslednú cestu Ježiša Krista v uliciach obce V piatok (19.4.2019) dopoludnia opäť vzali veriaci z Kláštora pod Znievom veľký drevený kríž a niesli ho ulicami obce. Tradičných štrnásť zastavení krížovej cesty začali pri kostole Nanebovzatia Panny Márie a skončili symbolicky na cintoríne. Tohtoročnú krížovú cestu venovali osobnostiam Znieva. […]

Hlavné správy TVT 17.4.2019

Zdravie pod kontrolou / Spomienka – Ivan Folkman / Koncert – Dalibor Karvay / Retronahrávky / Aknela dance cup-3. ročník / Školský turnaj vo futbale a vybíjanej / Futbal MŠK Fomat vs.Oravské Veselé / Florbalová liga – vyhodnotenie / (Visited 28 times, 1 visits today)

Hlavné správy TVT 15.4.2019

Deň s MČ Stred / Upratovanie na gymnáziu / Otvorená hodina / Spomienky v ZUŠ Vrútky / www.okamenoch.sk / Jarné bylinky / Hokejbal – play off – Vrútky / Basketbal – 2. liga muži / Viete kde bývate? / (Visited 169 times, 1 visits today)

o –

Na Aktuálnu tému

Besedy a rozhovory zo štúdia TVT i mimo neho. Témy sa venujú problematike kultúry, školstva, zdravotníctva, športu, štátnych a samosprávnych orgánov, ale aj občianskym problémom. Aktuálna téma je v premiére  odvysielaná  v utorok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkom 6-krát do týždňa.

Reláciu Na Aktuálnu tému môžete sledovať vo štvrtok a sobotu o cca 9:20, 15:20, 18:50.

O veľkonočných zvykoch s etnologičkou SNM v Martine

Aktuálna téma v 16. týždni(15.-21.4.2019) V Slovenskom národnom múzeu v Martine sme pátrali po pôvode veľkonočných tradícií. O zvykoch, ktorými si naši predkovia chceli zabezpečiť lepší život a ktoré súviseli s príchodom jari nám porozprávala entologička Simona Jaššová. (Visited 63 times, 1 visits today)

Zo zákulisia Mediálneho dňa na ZŠ Hurbanova

Aktuálna téma v 15. týždni ( 8.-14.4.2019) Po niekoľkoročnom úsilí sa žiaci Základnej školy Hurbanova navštevujúci mediálny krúžok prezentovali aj širokej verejnosti. Množstvo teoretických vedomostí ale aj praktických ukážok predstavili v rámci svojho mediálneho dňa. (Visited 52 times, 1 visits today)

História i súčasnosť v Múzeu slovenskej dediny

Aktuálna téma v 14. týždni (1.-7.4.2019) Múzeum slovenskej dediny je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku. Leží v Turčianskej kotline v juhovýchodnej časti Martina v malebnej lokalite Jahodnícke háje. Na ploche približne 15,5 ha sa nachádza 143 objektov obytného, hospodárskeho, technického, spoločenského a sakrálneho charakteru. (Visited 69 times, 1 visits today)

Dokument

Krátke dokumentárne filmy získané prostredníctvom výmeny medzi rôznymi lokálnymi televíziami. Predovšetkým s tými, ktoré sú združené v spolku Lotos. Predstavujú medailóny venované umelcom, športovcom či iným významných osobnostiam. Zaujímavé sú aj postrehy z prírody a náučné filmy o zdravom životnom štýle. Dokument je v premiére odvysielaný v pondelok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkovo 6-krát do týždňa.

Dokument môžete sledovať v stredu a piatok o cca 9:20, 15:20 a 18:50.

Videotext

Súbor rôznych textových informácií, ktoré sú rozdelené do sekcií ako: oznamy, pohotovostné lekárne, policajné správy, informácie od hasičov, zaujímavosti, správy TVT, správy z regiónu Turiec, počasie, pozvánky do kina, divadla, výsledky športových zápasov, pozvánky na kultúrne i športové podujatia, recepty, inzercia, blahoželania a reklama. Videotext sa aktualizuje každý pracovný deň.

Priamy prenos

Zabezpečujeme priame prenosy z mestského zastupiteľstva mesta Martin podľa daného rozvrhu. Spravidla každý posledný pondelok v mesiaci od 9:00 hod. Reprízuje sa vo štvrtok a sobotu v danom týždni.

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 28.3.2019

Program: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice Schválenie programu rokovania Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ  Nový bod: Informácia o uchádzanie sa mesta Martin o zorganizovanie Mládežníckej olympiády v roku 2021 Menovanie náčelníka MsP / 25. presunutý bod Návrh na zmeny v orgánoch spoločností založených alebo zriadených mestom Martin Informatívna správa o činnosti […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 28.2.2019

Program: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice Schválenie programu Správa o plnení uznesení a plnení úloh VMČ Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 116 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 31.1.2019

Program: Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. Návrh Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN SÚ Martin 7. Návrh podania žiadosti o NFP a spolufinancovanie rekonštrukcie mestských jaslí v Záturčí 8. Informatívna správa o činnosti mestskej školskej […]
(Visited 1484 times, 1 visits today)