Relácie

Správy TVT

Spravodajsko-publicistická relácia zameraná na aktuálne informácie z kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sa konajú v mestách Martin, Vrútky, Turany a v menšom rozsahu aj obciach regiónu Turiec. Svojim obsahom sa zameriava aj na spravodajstvo regionálneho športu. Správy TVT sú vysielané v premiére 3-krát do týždňa, vždy v pondelok, stredu a piatok o 18:30 hod. Každá premiéra sa reprízuje celkovo 15-krát.

Správy sa začínajú o 7:00, 9:00, 11:00, 15:00,17:00,18:30, 20:30 a 22:00

Hlavné správy 22.1.2020

Stretnutie na Hurbanke / Výsledok stretnutia na Hurbanke / Vyjadrenie školskej inšpekcie / Bezpečnosť chodcov / Pondelkové čítania / Turčianske zimné radovánky / Strelecké preteky / Hokej – vyhodnotenie /   (Visited 16 times, 1 visits today)

Hlavné správy TVT 20.1.2020

ZŠ s MŠ – aktuálna situácia / Nehodové úseky v roku 2019 / Vyhodnotenie roka u atlétov / Krátke správy – 4. týždeň / Olympiáda v anglickom jazyku / Cestovateľský festival / Hokej Martin vs. Dubnica / Atilov beh v Košútoch /   (Visited 42 times, 1 visits today)

Hlavné správy TVT 17.1.2020

Protest a štrajk na ZŠ s MŠ Hurbanova / ZŠ s MŠ Hurbanova – pokračovanie štrajku / Zmeny v zákone o cestnej premávke / Sčítavanie vtákov / Vyhodnotenie Turčianskej bežeckej ligy / Zimná bežecká liga  – 3. kolo / Archív TVT / Vysielané v decembri 1997   výročie ZUš Vrútky – vojaci – rekonštrukcia Ul.moskovská   […]

o –

Na Aktuálnu tému

Besedy a rozhovory zo štúdia TVT i mimo neho. Témy sa venujú problematike kultúry, školstva, zdravotníctva, športu, štátnych a samosprávnych orgánov, ale aj občianskym problémom. Aktuálna téma je v premiére  odvysielaná  v utorok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkom 6-krát do týždňa.

Reláciu Na Aktuálnu tému môžete sledovať vo štvrtok a sobotu o cca 9:20, 15:20, 18:50.

Kľačianska Podkova 2020

Aktuálna téma v 4. týždni (20.-26.1.2020) Nadregionálne podujatie plné folklóru, majestátnych koní, ťažkej lesnej techniky, s bohatým sprievodným programom, ľudovým jarmokom a atrakciami. To je stručná charakteristika Kľačianskej Podkovy, ktorá sa už po štrnásty krát konala v neďalekej obci Turčianske Kľačany. My sme s našou kamerou boli pri tom a zostrih z podujatia sme pre […]

Dokument

Krátke dokumentárne filmy získané prostredníctvom výmeny medzi rôznymi lokálnymi televíziami. Predovšetkým s tými, ktoré sú združené v spolku Lotos. Predstavujú medailóny venované umelcom, športovcom či iným významných osobnostiam. Zaujímavé sú aj postrehy z prírody a náučné filmy o zdravom životnom štýle. Dokument je v premiére odvysielaný v pondelok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkovo 6-krát do týždňa.

Dokument môžete sledovať v stredu a piatok o cca 9:20, 15:20 a 18:50.

Videotext

Súbor rôznych textových informácií, ktoré sú rozdelené do sekcií ako: oznamy, pohotovostné lekárne, policajné správy, informácie od hasičov, zaujímavosti, správy TVT, správy z regiónu Turiec, počasie, pozvánky do kina, divadla, výsledky športových zápasov, pozvánky na kultúrne i športové podujatia, recepty, inzercia, blahoželania a reklama. Videotext sa aktualizuje každý pracovný deň.

Priamy prenos

Zabezpečujeme priame prenosy z mestského zastupiteľstva mesta Martin podľa daného rozvrhu. Spravidla každý posledný pondelok v mesiaci od 9:00 hod. Reprízuje sa vo štvrtok a sobotu v danom týždni.

Prerušené mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 2.12.2019

Program: PROGRAM: 19. Návrh rozpočtu mesta Martin na r. 2020 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2022 Pred hlasovaním bolo rokovanie prerušené – pokračovať bude 2.12.2019 20. Informatívna správa o činnosti Výboru pre audit mesta Martin za r. 2019 21. Informatívna správa o čerpaní eurofondov a grantov k 31.10.2019. 22. Autoremedúra Uznesenia č.235/19 […]

Mestské zastupiteľstva mesta Martin dňa 28.11.2019

PROGRAM: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu rokovania 4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ 5. Návrh prenájmu nehnuteľného majetku mesta 6. Návrh prevodu nehnuteľného majetku mesta 7. Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku mesta 8. Zadanie Urbanistickej štúdie Dostavby HBV Martin – Záturčie 9. Správy o výsledkoch a […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 24.10.2019

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu rokovania 4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ 5. Informatívna správa o príprave vykurovacieho obdobia 2019 za organizáciu Martinská teplárenská a.s. a Stefe a.s. Martin 6. Prenájmy nehnuteľného majetku 7. Zámena nehnuteľného majetku 8. Zámer prevodu nehnuteľného majetku 9. Prevody nehnuteľného […]
(Visited 2710 times, 1 visits today)