Relácie

Správy TVT

Spravodajsko-publicistická relácia zameraná na aktuálne informácie z kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sa konajú v mestách Martin, Vrútky, Turany a v menšom rozsahu aj obciach regiónu Turiec. Svojim obsahom sa zameriava aj na spravodajstvo regionálneho športu. Správy TVT sú vysielané v premiére 3-krát do týždňa, vždy v pondelok, stredu a piatok o 18:30 hod. Každá premiéra sa reprízuje celkovo 15-krát.

Správy sa začínajú o 7:00, 9:00, 11:00, 15:00,17:00,18:30, 20:30 a 22:00

Hlavné správy TVT 18.10.2019

Otvorenie pumptracku na Pltníkoch / Deň Bielej palice / Obecná ambulancia v Kláštore pod Znievom / Zemiakový deň v Žabokrekoch / Žiacka atletická liga – 3. kolo / Beh pre všetkých v Turanoch / Hádzaná– Slovenský pohár / Hokej Martin-Trnava / Nový tréner v HK Vitar Martin / THE – 5. Kolo / Archív TVT […]

Hlavné správy TVT 16.10.2019

Dožinky na Memorandovom námestí / Prezentácia knihy o Stanislavovi Zacharovi / Akadémia – Jednota dôchodcov / Zemiakový deň na SZŠ s poruchami učenia / Živý náučný chodník v Kláštore pod Znievom / Inšpiratívne raňajky – Literárny večer / Beh k srdcu SNP / Hokejbal – extraliga – 3. a 7. kolo /   (Visited 36 […]

Hlavné správy TVT 14.10.2019

Výťažok z Pomáhajme hokejom / Výstava: Stanislav Zachar / Stretnutie Národnostných menšín Turca / Inšpiratívne raňajky – výstava Osudy / Krátke správy – 42. týždeň / Keď sa zima opýta – MSD / Stolný tenis – mladší žiaci / Futbal MŠK Fomat vs. Námestovo /   (Visited 32 times, 3 visits today)

o –

Na Aktuálnu tému

Besedy a rozhovory zo štúdia TVT i mimo neho. Témy sa venujú problematike kultúry, školstva, zdravotníctva, športu, štátnych a samosprávnych orgánov, ale aj občianskym problémom. Aktuálna téma je v premiére  odvysielaná  v utorok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkom 6-krát do týždňa.

Reláciu Na Aktuálnu tému môžete sledovať vo štvrtok a sobotu o cca 9:20, 15:20, 18:50.

Svetový deň trombózy – Martin 2019

Aktuálna téma v 42. týždni (14.-20.10.2019) Svetový deň trombózy si už šesť rokov pripomíname v Martine vedeckou konferenciou a behom pre zdravie. Pripravené sú prednášky pre širokú verejnosť. Zo svojimi skúsenosťami s touto civilizačnou chorobou sa radi podelia aj pacienti, ktorí prichádzajú z rôznych slovenských miest. Výpoveď jedného z nich sme zaznamenali aj my s […]

Veteránsky zraz: Stredom Európy

Aktuálna téma v 41. týždni (7.-13.10.2019) V aktuálnej téme Vám priblížime neopakovateľnú atmosféru z atraktívneho podujatia Stredom Európy, ktoré patrí najmä milovníkom historických vozidiel. Z Kremnických baní vo veľkom štýle vyštartovala ráno 15. septembra až 13 kilometrov dlhá kolóna historických skvostov. Veteránisti brázdili cestičky malebnými kremnickými a turčianskými obcami. Zastávkami boli Mošovce, Kláštor pod Znievom […]

Turčianske slávnosti folklóru – 35.ročník

Aktuálna téma v 40. týždni (30.9.-6.10.2019) Aktuálna téma bude venovaná návratu k 35.narodeninám Turčianskych slávností folklóru a zároveň bude spomienkou na ich „otca“, významného scénografa, etnografa a režiséra Viliama Jána Grusku, ktorý nás minulý týždeň opustil. (Visited 16 times, 1 visits today)

Dokument

Krátke dokumentárne filmy získané prostredníctvom výmeny medzi rôznymi lokálnymi televíziami. Predovšetkým s tými, ktoré sú združené v spolku Lotos. Predstavujú medailóny venované umelcom, športovcom či iným významných osobnostiam. Zaujímavé sú aj postrehy z prírody a náučné filmy o zdravom životnom štýle. Dokument je v premiére odvysielaný v pondelok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkovo 6-krát do týždňa.

Dokument môžete sledovať v stredu a piatok o cca 9:20, 15:20 a 18:50.

Videotext

Súbor rôznych textových informácií, ktoré sú rozdelené do sekcií ako: oznamy, pohotovostné lekárne, policajné správy, informácie od hasičov, zaujímavosti, správy TVT, správy z regiónu Turiec, počasie, pozvánky do kina, divadla, výsledky športových zápasov, pozvánky na kultúrne i športové podujatia, recepty, inzercia, blahoželania a reklama. Videotext sa aktualizuje každý pracovný deň.

Priamy prenos

Zabezpečujeme priame prenosy z mestského zastupiteľstva mesta Martin podľa daného rozvrhu. Spravidla každý posledný pondelok v mesiaci od 9:00 hod. Reprízuje sa vo štvrtok a sobotu v danom týždni.

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 26.9.2019

PROGRAM: Odovzdanie certifikátov mestu Martin spoločnosťou QSCERT Ocenenie úspešných študentov – ROBO CUP 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu rokovania 4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ 5. Návrh dodatku č. 14 k VZN č. 58 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 3.9.2019 – prerušené

Pokračovanie prerušeného MsZ zo dňa 22.8.2019 Program: 19. Schválenie nadobudnutia vlastníctva nehnuteľného majetku – darovanie – MČ Tomčany 21. Budúce nadobudnutie vlastníctva k nehnuteľnému majetku – lokalita Osikovo 22. Zámer majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľného majetku v prospech mesta – Prenájom majetku pod vlakovou stanicou Martin od Železníc SR 23. Informatívna správa o výsledkoch kontrol 24. Návrh […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 22.8.2019

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu rokovania 4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ 5. Informatívna správa o činnosti a hospodárení spol. Brantner Fatra s.r.o. za r. 2018 6. Organizačný poriadok Mestskej polície – poriadkového útvaru mesta Martin 7. Dopravná situácia na ceste I/65 v mestskej časti […]
(Visited 1965 times, 1 visits today)