Relácie

Správy TVT

Spravodajsko-publicistická relácia zameraná na aktuálne informácie z kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sa konajú v mestách Martin, Vrútky, Turany a v menšom rozsahu aj obciach regiónu Turiec. Svojim obsahom sa zameriava aj na spravodajstvo regionálneho športu. Správy TVT sú vysielané v premiére 3-krát do týždňa, vždy v pondelok, stredu a piatok o 18:30 hod. Každá premiéra sa reprízuje celkovo 15-krát.

Správy sa začínajú o 7:00, 9:00, 11:00, 15:00,17:00,18:30, 20:30 a 22:00

Hlavné správy TVT 22.6.2018

Vedecká konferencia: Matúš Dula / Návšteva Indického veľvyslanca / Medzinárodný deň jógy / TK Martico New Age – koncoročný koncert / Športový deň ZŠ P.Mudroňa / OZ Diamart –športový deň / Turnaj v streľbe / Archiv TVT / Vysielané vo februári 1996 Miss Slovensko finále   –  nový okres TT         (Visited 36 times, […]

Hlavné správy TVT 20.6.2018

Veterinárna karanténna stanica / Rozdelenie straty MHD / Herec Ján Kožuch oslavuje 70 –tku / Spomienkový videozáznam / Stretnutie študentov / Vyhodnotenie THM 2018 / Orientačný beh / Futbal Martin vs. Kalinovo /   (Visited 58 times, 1 visits today)

Hlavné správy TVT 18.6.2018

Vyhodnotenie: Do práce na bicykli / Tlačovka: Dotyky a spojenia / Deň otcov -3.ročník / Študuj dopravu / CVČ Kamarát- vyhodnotenie súťaží / Turčianske slávnosti folklóru 2018 / Športové hry seniorov /       (Visited 126 times, 1 visits today)

o –

Na Aktuálnu tému

Besedy a rozhovory zo štúdia TVT i mimo neho. Témy sa venujú problematike kultúry, školstva, zdravotníctva, športu, štátnych a samosprávnych orgánov, ale aj občianskym problémom. Aktuálna téma je v premiére  odvysielaná  v utorok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkom 6-krát do týždňa.

Reláciu Na Aktuálnu tému môžete sledovať vo štvrtok a sobotu o cca 9:20, 15:20, 18:50.

V Turčianskom kráľovstve včiel a čírej vody sa chystajú oslavy

V Turci máme jednu z najlepších pitných vôd na Slovensku. Pod jej kvalitu sa podpísali prírodné podmienky, v ktorých pramení. So zástupcami Nadácie Turčianskej vodárenskej spoločnosti sme sa rozprávali o podujatí, ktorého hlavným cieľom je osveta medzi spotrebiteľmi, nakoľko spotreba pitnej vody na Slovensku výrazne poklesla. Hlavnou postavou podujatia Medobranie a vodosláva bude škriatok Pramienok. […]

MC Donald CUP oslavuje 20.narodeniny

Aktuálna téma v 24. týždni (11.-17.6.2018) Žiaci I.stupňa základných škôl na celom Slovensku sa už 20.rokov môžu zapájať do futbalového turnaja s názvom Mc Donald Cup. Ako sme sa presvedčili s našou kamerou na krajskom kole za Žilinský kraj, ktoré sa konalo v máji 2018 na prírodnom futbalovom ihrisku v Turčianskych Kľačanoch, medzi mladými nám […]

História ZŤS Martin očami dokumentaristu

Aktuálna téma v 23. týždni (4.-10.6.2018) História mesta Martin po skončení vojny je spätá so strojárstvom. Martinské strojárne začali stavať v roku 1948 ako Závod ČKD Kriváň. Filmoví nadšenci z Turiec Film, o.z zmapovali históriu závodu z archívnych materiálov do celovečerného dokumentárneho filmu, ktorý predstavili verejnosti v Dome odborov Strojár (25.5.2018). (Visited 94 times, 1 […]

Dokument

Krátke dokumentárne filmy získané prostredníctvom výmeny medzi rôznymi lokálnymi televíziami. Predovšetkým s tými, ktoré sú združené v spolku Lotos. Predstavujú medailóny venované umelcom, športovcom či iným významných osobnostiam. Zaujímavé sú aj postrehy z prírody a náučné filmy o zdravom životnom štýle. Dokument je v premiére odvysielaný v pondelok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkovo 6-krát do týždňa.

Dokument môžete sledovať v stredu a piatok o cca 9:20, 15:20 a 18:50.

Videotext

Súbor rôznych textových informácií, ktoré sú rozdelené do sekcií ako: oznamy, pohotovostné lekárne, policajné správy, informácie od hasičov, zaujímavosti, správy TVT, správy z regiónu Turiec, počasie, pozvánky do kina, divadla, výsledky športových zápasov, pozvánky na kultúrne i športové podujatia, recepty, inzercia, blahoželania a reklama. Videotext sa aktualizuje každý pracovný deň.

Priamy prenos

Zabezpečujeme priame prenosy z mestského zastupiteľstva mesta Martin podľa daného rozvrhu. Spravidla každý posledný pondelok v mesiaci od 9:00 hod. Reprízuje sa vo štvrtok a sobotu v danom týždni.

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 28.5.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 5/1. pridaný bod: Vystúpenie k zmenám a doplkom č. 7 Územný plán 6. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Kultúrnej scény Martin za r. 2017 – bod presunutý po prestávke 7. […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 26.4.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. Informatívna správa o činnosti a hospodárení SŠZ mesta Martin za r. 2017 7. Žiadosť o schválenie novostavby jednoúčelovej trafostanice pri zimnom štadióne v Martine 8. STIAHNUTÝ z rokovania: Informatívna správa […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 6.4.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Investičné akcie mesta Martin v roku 2018 – 2020 5. Záver Materiály: http://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-msz-konane-6-4-2018/ds-1966/archiv=0&p1=20206 (Visited 122 times, 1 visits today)
(Visited 687 times, 1 visits today)