Primátor mesta dostal od poslancov ďalší mandát na rokovanie s protistranou

http://musicarte.ro/?france=viagra-100-prix.pdf viagra 100 prix V pondelok (04.09.2017) sa poslanci, ktorí sedia v mestskom parlamente venovali novým informáciám ohľadom súdneho sporu týkajúceho sa Martinských Holí. Ešte v júni poslanci poverili primátora mesta na rokovania s PK Faktoring, ohľadom podmienok na urovnanie sporu. Nakoľko tento mandát skončil a protistrana je za určitých podmienok ochotná spor ukončiť, primátor dostal od poslancov ďalšie poverenie na rokovania.

Môže vás zaujať

un generique du viagra

prix levitra pharmacie paris