Pri dopravnej obhliadke v MČ Stred sa riešila aj zmena trasovania MHD, a to ku železničnej stanici

Nedávno (jún 2019) sa v MČ Stred uskutočnila dopravná ohliadka za účasti poslancov, pracovníkov mestského úradu i príslušníka dopravnej polície. O jej výsledkoch nás informoval predseda mestskej časti Bruno Horecký.

(Visited 116 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať