O revitalizácii zelene v obytnej zóne Štúrovo námestie môžu rozhodnúť aj občania 

Obytná zóna v centre mesta známa aj ako Štúrovo námestie je jednou z najstarších a množstvo zelene tu vytvára oázu pokoja. Výsadba je však prestárla, a tak Útvar hlavného architekta v spolupráci s výborom mestskej časti vypracoval novú koncepciu zelene v tejto časti mesta.

(Visited 50 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať