Na ZŠ Alexandra Dubčeka boli odprezentované ročníkové práce nadaných detí

Prvý júnový (30.5.-6.6.2019) týždeň sa v ZŠ Alexandra Dubčeka konali prezentácie nadaných deti z  jednotlivých ročníkov. S našou kamerou sme zavítali medzi siedmakov. Žiaci mali pripravené prezentácie na rôzne témy, ktoré boli spracované na vysokej odbornej úrovni.

(Visited 104 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať