Na poslancov za MČ Košúty čakajú v roku 2019 nové výzvy a projekty

Mestská časť Košúty je v našom meste najmenšia. Predsedu Výboru MČ Tibora Adamka sme sa pýtali (7.2.2019), aké investičné akcie si naplánovali na rok 2019. Prioritami by malo byť  pokračovanie v revitalizácii zelene, budovanie parkovísk, opravy chodníkov a doplnenie detských ihrísk. Výzvou je aj vypracovanie pravidiel pre súkromných investorov pri organizovaní kultúrnych akcií, ako je napríklad prevádzka cirkusov. 

(Visited 94 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať