Hlavné správy TVT 7.12.2018

MsZ v Martine – pracovné komisie /

Mikuláš na námestí /

Mikuláš u seniorov /

Mikuláš u školákov /

Výstava v Turčianskej knižnici /

Florbalový turnaj /

Hokej Martin vs. Humenné /

Archív TVT /

Vysielané v októbri 1996

Matičná knižnica- Jánskeho plaketa –dôchodcovia Vrútky

 

(Visited 140 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať