Faktúry odberateľské

Všetku dokumentáciu momentálne premiestňujeme zo starej verzie internetovej stránky – tvturiec.sk. Preto v prípade, že na tomto mieste nemôžete nájsť konkrétny dokument, skúste vyhľadávanie cez pôvodnú stánku.

Dátum  zverejnenia Odberateľ Adresa Predmet fakturácie PDF
         
09.05.2017 Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin  za podnájom v mesiaci apríl 2017  fa knoškova april
 09.05.2017  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin  za podnájom v mesiaci apríl 2017  FA OZ premena
 09.05.2017  Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin  za podnájom v mesiaci apríl 2017  FA zigová apríl 2

 

 

 

 

FA Zigová apríl 1

 09.05.2017  Double sport, s.r.o. IČO:50309021  C.Majerníka 4672/9, Martin  za podnájom v mesiaci apríl 2017  fa double sport apríl
 05.06.2017  Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin  za podnájom v mesiaci máj 2017  fa Knošková
 05.06.2017  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin  za podnájom v mesiaci máj 2017  Fa OZ Premena
 05.06.2017  Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin  za podnájom v mesiaci máj 2017  FA Zigova 1FA Zigova 2
 05.06.2017  Double sport, s.r.o. IČO:50309021  C.Majerníka 4672/9, Martin  za podnájom v mesiaci máj 2017  FA Double sport
05.06.2017  Kultúrna scéna Martin  Nám.S.H.Vajanského 1, Martin
 za podnájom v mesiaci máj 2017  FA kulturna scena
 10.07.2017  Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin   za podnájom v mesiaci jún 2017  fa knoškova
 10.07.2017  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin  za podnájom v mesiaci jún 2017  Fa oz premena
 10.07.2017   Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin  za podnájom v mesiaci jún 2017 fa zigova 1  fa zigova 2
 10.07.2017  Kultúrna scéna Martin  Nám.S.H.Vajanského 1, Martin  za podnájom v mesiaci jún 2017  Fa kulturna scena
 10.07.2017  Double sport, s.r.o. IČO:50309021   C.Majerníka 4672/9, Martin  za podnájom v mesiaci jún 2017  fa double sport
 09.08.2017  Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin   za podnájom v mesiaci júl 2017  fa knoškova jul
 09.08.2017  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin  za podnájom v mesiaci júl 2017  fa premena jul
 09.08.2017  Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin  za podnájom v mesiaci júl 2017  fa zigova 1 jul,  fa zigova 2 jul
 09.08.2017  Kultúrna scéna Martin  Nám.S.H.Vajanského 1, Martin  za podnájom v mesiaci júl 2017  fa kulturna scena jul
 09.08.2017  Double sport, s.r.o. IČO:50309021  C.Majerníka 4672/9, Martin  za podnájom v mesiaci júl 2017  fa double sport jul
 10.09.2017  Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin  za podnájom v mesiaci august 2017  fa Knošková august
  10.09.2017   OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin  za podnájom v mesiaci august 2017  fa OZ PREMENA 8
  10.09.2017  Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin  za podnájom v mesiaci august 2017  FA Zigova 8 1
  10.09.2017  Kultúrna scéna Martin  Nám.S.H.Vajanského 1, Martin  za podnájom v mesiaci august 2017  Fa Kulturna scena 8
  10.09.2017  Double sport, s.r.o. IČO:50309021   C.Majerníka 4672/9, Martin za podnájom v mesiaci august 2017  Fa double sport august
 11.10.2017   Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin za podnájom v mesiaci september  2017  fa knošková
 11.10.2017   OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin za podnájom v mesiaci september  2017  fa OZ Premena september
 11.10.2017  Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin za podnájom v mesiaci september  2017  fa zigova september 1 fa zigova september 2
 11.10.2017  Kultúrna scéna Martin  Nám.S.H.Vajanského 1, Martin za podnájom v mesiaci september  2017  fa kulturna scena september
 11.10.2017  Double sport, s.r.o. IČO:50309021   C.Majerníka 4672/9, Martin za podnájom v mesiaci september  2017 fa double sport september
 10.11.2017  Double sport, s.r.o. IČO:50309021  C.Majerníka 4672/9, Martin  za podnájom v mesiaci oktober  2017  Fa Double sport 10
 10.11.2017  Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin  za podnájom v mesiaci oktober  2017  FA Knošková 10
 10.11.2017   Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin  za podnájom v mesiaci oktober  2017  FA Zigova 2 10FA Zigova 1 10
 10.11.2017  Kultúrna scéna Martin  Nám.S.H.Vajanského 1, Marti  za podnájom v mesiaci oktober  2017  Fa kulturna scéna 10
 10.11.2017  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin za podnájom v mesiaci oktober  2017  FA OZ Premena 10
 10.12.2017  Double sport, s.r.o. IČO:50309021  C.Majerníka 4672/9, Martin za podnájom v mesiaci november 2017  FA Double november
 10.12.2017   Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin za podnájom v mesiaci november 2017  FA Knoškova november
 10.12.2017  Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin za podnájom v mesiaci november 2017  FA Zigova november 1 Fa zIGOVA NOVEMBER 2
 10.12.2017   Kultúrna scéna Martin  Nám.S.H.Vajanského 1, Martin za podnájom v mesiaci november 2017  FA Kulturna scena november
 10.12.2017  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin za podnájom v mesiaci november 2017  FA OZ Premena november
 03.01.2018  Double sport, s.r.o. IČO:50309021   C.Majerníka 4672/9, Martin C.Majerníka 4672/9, Martin  Fa double december
 03.01.2018  Mária Knošková, IČO: 46567224   M.Jankolu 5293/4,Martin za podnájom v mesiaci december 2017  FA knošková december
 03.01.2018  Ingrid Zigová, IČO: 33926662   Malá hora 3, Martin za podnájom v mesiaci december 2017  Fa Zigova december 1 FA Zigova december 2
03.01.2018  Kultúrna scéna Martin  Nám.S.H.Vajanského 1, Martin za podnájom v mesiaci december 2017  Fa Kulturna scéna december
 03.01.2018  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin za podnájom v mesiaci december 2017  FA OZ Premena december
 30.01.2018  Double sport, s.r.o. IČO:50309021  C.Majerníka 4672/9, Martin  vyučtovanie  SSE,vodné, stočné  2017  FA Double
 30.01.2018  Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin   vyučtovanie  SSE,vodné, stočné  2017  FA Knošková
 30.01.2018  Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin   vyučtovanie  SSE,vodné, stočné  2017  FA Zigova
 30.01.2018  Kultúrna scéna Martin  Nám.S.H.Vajanského 1, Martin   vyučtovanie  SSE,vodné, stočné  2017  FA Kulturna scena
 30.01.2018  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin   vyučtovanie  SSE,vodné, stočné  2017  FFA OZ premena
 09.02.2018  Double sport, s.r.o. IČO:50309021  C.Majerníka 4672/9, Martin  za podnájom v mesiaci január 2018  fa Double 12018
 09.02.2018  Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin  za podnájom v mesiaci január 2018  fa Knoškova 12018
 09.02.2018   Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin  za podnájom v mesiaci január 2018  fa Zigova 1 12018fa Zigova 2 12018
 09.02.2018  Kultúrna scéna Martin  Nám.S.H.Vajanského 1, Martin  za podnájom v mesiaci január 2018  FA kulturna scena 12018
 09.02.2018  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin  za podnájom v mesiaci január 2018  FA OZ premena 12018
 09.03.2018  Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin  za podnájom v mesiaci február 2018  FA zigova 2 1FA zigova 2 2
  09.03.2018  Double sport, s.r.o. IČO:50309021  C.Majerníka 4672/9, Martin  za podnájom v mesiaci február 2018  FA Double 2
  09.03.2018  Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin  za podnájom v mesiaci február 2018  FA Knoškova 2
  09.03.2018  Kultúrna scéna Martin  Nám.S.H.Vajanského 1, Martin  za podnájom v mesiaci február 2018  FA kult scena 2
  09.03.2018  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin  za podnájom v mesiaci február 2018  FA Oz premena 2
  09.03.2018  Belko František Martin, fyzická osoba  za podnájom v mesiaci február 2018  
  09.03.2018  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin  vyúčtovanie teplo 2017  FA premena vyučt
  09.03.2018  Kultúrna scéna Martin  Nám.S.H.Vajanského 1, Martin  vyúčtovanie teplo 2017  FA kult.scena vyučt
 09.03.2018  Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin  vyúčtovanie teplo 2017  FA knoškova vyuč
 09.03.2018   Double sport, s.r.o. IČO:50309021  C.Majerníka 4672/9, Martin  vyúčtovanie teplo 2017  FA double vyuč.
 09.03.2018  Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin  vyúčtovanie teplo 2017  FA Zigova vyučt
 10.04.2018  Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin   za podnájom v mesiaci marec 2018  fa Zigova 1,fa Zigova 2
 10.04.2018  Double sport, s.r.o. IČO:50309021
 C.Majerníka 4672/9, Martin
 za podnájom v mesiaci marec 2018  fa double sport
 10.04.2018  Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin  za podnájom v mesiaci marec 2018  fa knoškova
 10.04.2018 Kulturna scéna MArtin  Nám.S.H.Vajanského 1, Martin  za podnájom v mesiaci marec 2018  fa kulturna scena
 10.04.2018  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin  za podnájom v mesiaci marec 2018  fa OZ Premena
 10.04.2018  Belko František  fyzická osoba, Martin  za podnájom v mesiaci marec 2018  fa belko marec
 10.05.2018  Belko František  fyzická osoba, Martin  za podnájom v mesiaci apríl 2018  fa belko april
 10.05.2018  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin  za podnájom v mesiaci apríl 2018  FA OZ Premena april
 10.05.2018  Kulturna scéna MArtin Nám.S.H.Vajanského 1, Martin  za podnájom v mesiaci apríl 2018  FA kulturna scena spril
 10.05.2018   Mária Knošková, IČO: 46567224
 M.Jankolu 5293/4,Martin
 za podnájom v mesiaci apríl 2018  FA knoškova april
 10.05.2018  Double sport, s.r.o. IČO:50309021  C.Majerníka 4672/9, Martin  za podnájom v mesiaci apríl 2018  FA double april
 10.05.2018  Ingrid Zigová, IČO: 33926662  Malá hora 3, Martin  za podnájom v mesiaci apríl 2018  FA zigova april 2
 08.06.2018  Belko František    za podnájom v mesiaci máj 2018  fa belko maj
 08.06.2018  OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970  Hviezdoslavova 23/A, Martin  za podnájom v mesiaci máj 2018  fa OZ premena maj
08.06.2018  Kulturna scéna MArtin Nám.S.H.Vajanského 1, Martin  za podnájom v mesiaci máj 2018  fa Kulturna scena maj
 08.06.2018  Double sport, s.r.o. IČO:50309021  C.Majerníka 4672/9, Martin  za podnájom v mesiaci máj 2018  fa double port maj
 08.06.2018  Ingrid Zigová, IČO: 33926662   Malá hora 3, Martin  za podnájom v mesiaci máj 2018  fa Zigova 2 maj a zigova maj
 08.06.2018  Mária Knošková, IČO: 46567224  M.Jankolu 5293/4,Martin  za podnájom v mesiaci máj 2018 + vyučtovanie  fa knoškovafa fa knošková majknošková teplo vyučt vyučt el 
10.07.2018 Belko František   za podnájom v mesiaci jún 2018 fa belko jun
10.07.2018 OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970 Hviezdoslavova 23/A, Martin
za podnájom v mesiaci jún 2018
fa oz premena jun
10.07.2018 Kulturna scéna MArtin Nám.S.H.Vajanského 1, Martin
za podnájom v mesiaci jún 2018
 
10.07.2018 Double sport, s.r.o. IČO:50309021 C.Majerníka 4672/9, Martin
za podnájom v mesiaci jún 2018
fa double sport jun
10.07.2018 Ingrid Zigová, IČO: 33926662 Malá hora 3, Martin
za podnájom v mesiaci jún 2018
fa zigova jun 1 fa zigova 2 jun
10.8.2018 OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970 Hviezdoslavova 23/A, Martin za podnájom v mesiaci júl 2018 fa OZ premena jul
10.8.2018
Kulturna scéna MArtin
Nám.S.H.Vajanského 1, Martin za podnájom v mesiaci júl 2018 fa Kulturna scena jul
10.8.2018 Double sport, s.r.o. IČO:50309021 C.Majerníka 4672/9, Martin za podnájom v mesiaci júl 2018 fa Double jul (2)
10.8.2018 Ingrid Zigová, IČO: 33926662 Malá hora 3, Martin za podnájom v mesiaci júl 2018 fa Zigova jul 1fa Zigova jul 2
10.9.2018 OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970 Hviezdoslavova 23/A, Martin za podnájom v mesiaci august 2018 Fa OZ Premena august
10.9.2018 Kulturna scéna MArtin Nám.S.H.Vajanského 1, Martin za podnájom v mesiaci august 2018 fa kulturna scena august
10.9.2018 Double sport, s.r.o. IČO:50309021 C.Majerníka 4672/9, Martin za podnájom v mesiaci august 2018 Fa Double sport august
10.92018 Ingrid Zigová, IČO: 33926662 Malá hora 3, Martin za podnájom v mesiaci august 2018 Fa Zigova august 2
10.10.2018 OZ Premena spolupráca v Turci, IČO: 412388970 Hviezdoslavova 23/A, Martin za podnájom v mesiaci september 2018 Fa OZ premena september
10.10.2018 Kulturna scéna MArtin Nám.S.H.Vajanského 1, Martin za podnájom v mesiaci september 2018 FA kulturna scéna september
10.10.2018 Double sport, s.r.o. IČO:50309021 C.Majerníka 4672/9, Martin za podnájom v mesiaci september 2018 FA double september
10.10.2018 Ingrid Zigová, IČO: 33926662 Malá hora 3, Martin za podnájom v mesiaci september 2018 fa zigova2 septemberFa zigova1 september
10.11.2018     za podnájom v mesiaci október 2018 FAKTURY NA WEB oktober
10.12.2018    
faktúry za podnájom november 2018
FAKTURY web november
10.01.2019     faktúry za podnájom december 2018 FAKTURY NA WEB december

10.02.2019

10.03.2019

10.04.2019

   

faktúry za podnájom január 2019

faktúry za podnájom február 2019

faktúry za podnájom maraec 2019

FAKTURY web JANUAR

FAKTURY web február

2019FAKTURY web marec 2019

         

 

 

(Visited 190 times, 1 visits today)