Chodník zdravia na Severe si pod patronát zoberie SZŠ Tomáša Zanovita

V mestskej časti Sever sa už niekoľko rokov nachádza Chodník zdravia. No okrem občanov, ktorí ho používajú na aktívny oddych sa tu nájdu aj takí, ktorí ho ničia. Športové prvky a náučné tabule sú neustále poškodzované vandalmi. Chodník bol otvorený v roku 2011 z eurofondov a po skončení udržateľnosti projektu akoby nemal pána. Ten sa však teraz našiel, chodník si vezme pod patronát (máj 2019) SZŠ Tomáša Zanovita.

(Visited 36 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať