Školstvo113 Videos

Štvrtáčka Lenka Kubovová zo SOŠOaS je treťou najlepšou juniorskou barmankou

Začiatkom apríla (2018) vyhodnocovala slovenská barmanská asociácia na Štrbskom plese najlepších barmanov a baristov Slovenska. Študentka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Lenka Kubovová tu získala významný titul. Stala sa treťou najlepšiu barmankou roka v kategórii junior. V rozhovore nám porozprávala, prečo sa rozhodla pre túto oblasť svojej realizácie a opýtali sme sa jej aj na bezprostredné […]

Študenti SOŠ dopravnej si vrámci projektu Erazmus + vyskúšali prácu v českých firmách

Naše zážitky, nové skúsenosti, kopec zábavy a hlavne prax, ktorá im veľa dala. Tak takto by sa dali charakterizovať pocity študentov Strednej odbornej školy dopravnej v Priekope, ktoré si priniesli zo stáže vo firmách v Českej republike. V piatok (20.4.2018) popoludní sa v priestoroch školy konalo vyhodnotenie tohto projektu.

Výhercovia záchranárskej súťaže z mládežníckeho časopisu Fľak sú už známi

V pondelok (23.4.2018) bola v priestoroch ZŠ na Ul. Hurbanova vyhodnotená súťaž Mladý záchranár, ktorá je vyhlasovaná už desať rokov v publikácii Martinský Fľak a záchranár. Ocenených bolo osem nádejných mladých záchranárov z martinských základných škôl cenami mesta a mestskej polície. Hlavnou cenou je však deň s mestskou políciou. Martinskí mestskí policajti pri tejto príležitosti vždy deťom pripravia zaujímavý program.

Jedľoviny a niektoré časti v Priekope sú čistejšie vďaka študentom dopravnej školy

V pondelok (23.4.2018) sa neučili ani študenti Strednej dopravnej školy v Priekope. Pri príležitosti Dňa Zeme prišli na vyučovanie pracovne naladení. Ako batožinu nemali učebnice, ale vrecia na odpadky, ochranné rukavice či hrable. Hneď od rána sa pustili do čistenia okolia školy či brehov potoka Jordán. S našou kamerou sme ich zastihli v Jedľovinách.

Žiaci zo ZŠ na Ul.P.Mudroňa vyčistili Malú horu

V piatok (20.4.2018) predpoludním pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme vymenili žiaci a pedagógovia ZŠ na Ul.P.Mudroňa školské lavice a katedry za brigádu v širšom okolí svojej školy. Najmenší žiaci zbierali odpadky v areáli ZUŠ a školskej jedálne, ich starší kamaráti vyčistili ostatný areál školy. S našou kamerou sme tretiakov a piatakov našli v oddychovej zóne na Malej hore. Žiaci druhého stupňa […]

Budúci prváci na zápisoch ukázali čo už vedia

Na základných školách sa minulý týždeň skončili zápisy do prvých ročníkov pre školský rok 2018/2019. Každá škola si zvolila svoj vlastný postup ako zistí čo predškoláci už vedia. My sme s našou kamerou zavítali vo štvrtok (12.4.2018) do SZŠ BellAmos, kde budúcich žiačikov vítal kráľ Abecedár.

Gymnazisti sa venovali tvorivej činnosti, vytvorili aj učebné pomôcky pre mladších spolužiakov

Priestory Gymnázia J.Lettricha na Ľadovni počas uplynulého týždňa ožili. S našou kamerou sme ich navštívili v piatok (13.4.2018) a boli sme prekvapení ako sa študenti zhostili úlohy tvorivo sa zapájať do vyučovacieho procesu. Triedy sa zmenili na tvorivé dielne, na ktorých boli predstavené rôzne projekty. Niektoré z nich, ktoré vytvorili žiaci vyšších ročníkov sa budú využívať na vyučovaní […]

Študenti Spojenej školy si pripomenuli 73. výročie oslobodenia mesta kultúrnym programom

Už niekoľko rokov si študenti Spojenej školy pri príležitosti oslobodenia nášho mesta spod fašistickej nadvlády pripravia kultúrny program, v ktorom všetkým zúčastneným medzi, ktorými nechýbajú zástupcovia samosprávy, ale aj Žilinského samosprávneho kraja a ďalší hostia  priblížia dobu spred 73. rokov. Ináč tomu nebolo ani tento rok, v stredu (11.4.2018), teda v deň oslobodenia mesta Martin.

Vrútocká radnica ocenila učiteľov pôsobiacich na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Vo štvrtok (5.4.2018) popoludní sa v kultúrnej sále Kriváň oceňovalo. Primátor mesta Miroslav Mazúr pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdával pamätné listy. Medzi ocenenými boli Mgr. Ľubica Majerová – Spojená škola – Gymnázium J.C.Hronského, Mgr. Oto Pivarči – Spojená škola – ZŠ, Viera Lvončíková – Spojená škola- MŠ, Mgr. Eva Mišovicová – ZŠ H. Zelinovej, Alena Agricolová […]

Žiaci zo ZŠ na Ul. Priehradná v Priekope privítali jar kultúrnym programom

Pred odchodom na veľkonočné prázdniny, v stredu (28.3.2018) si žiaci z 1.A a 2.A pripravili pre škôlkárov program na ľudovú nôtu, ktorým symbolicky privítali jar v našom regióne. Dievčatá zaspievali a zatancovali vareškový tanec. Chlapci sa tiež nenechali zahanbiť a predviedli hru na drumbli a rytmické riekanky a vyčítanky. Prostredníctvom folklóru a ľudových piesní tak v tejto škole rodinného […]

Projekt Plnou parou vpred pokračoval stolovou hrou pre študentov

Nedávno (23.3.2018) navštívili susedné Vrútky študenti z poľského mesta Czechowice- Dziedzice. Dôvodom na túto návštevu bolo finále vedomostnej stolovej hry medzi slovenskými i a poľskými žiakmi v rámci projektu Plnou parou vpred. Okrem toho absolvovali pešiu prehliadku mesta, navštívili výhrevňu Vrútky, ktorá je umiestnená v priestoroch neďaleko nákladnej stanice Vrútky v blízkosti bývalého rušňového depa […]

V martinských školách sa začali zápisy do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

Mesto Martin je zriaďovateľom 15 škôl – deviatich základných škôl, šiestich samostatných materských škôl a štyroch materských škôl pri základných školách, ktoré sa riadia Koncepciou rozvoja škôl a školských zariadení mesta Martin na roky 2016-2020. V stredu (4.4.2018) popoludní sa v niektorých z nich začnú zápisy do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019. Ako nám povedala hovorkyňa mesta […]

Žiaci zo ZŠ na Ul.Dolinského sa zabavili na prvých tvorivých dielňach

  Nedávno (20.3.2018) sa na ZŠ na Ul.Dolinského v Priekope konali tvorivé dielne pod vedením učiteliek 1. a 2. stupňa. Vlastnoručne vyrobené darčeky si mohli predškoláci a žiaci odniesť domov. Podporiť svoje ratolesti prišli aj rodičia, ktorí tiež priložili ruku k dielu. Deti si mohli vybrať zo šiestich tvorivých činností.

Pri príležitosti Dňa učiteľov si prevzali ocenenie pedagógovia z martinských škôl

V utorok (27.3.2018) sa v priestoroch Stavmartu konalo slávnostné udeľovanie ocenení pedagógom pri príležitosti osláv Dňa učiteľov. Slávnostné podujatie spríjemnili umeleckými vstupmi žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy na Ul.Pavla Mudroňa. Ocenených bolo viac ako dvadsať pedagógov, ktorých navrhli jednotlivé školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin.

Svojich učiteľov si ďakovnými listami uctili aj v Sučanoch

V utorok (27.3.2018) popoludní sa v Robotníckom kultúrnom dome rozdávali ďakovné listy. Pri príležitosti Dňa učiteľov obec ocenila piatich pedagógov, ktorí pôsobia na školách v obci. Na túto slávnostnú udalosť obec pozvala aj bývalých učiteľov. Ku všetkým sa prihovoril starosta obce Vladimír Plžik a pripravený bol aj pekný kultúrny program.

Predškoláci si na ZŠ s MŠ na Ul.Gorkého mohli vyskúšať ako to bude vyzerať keď budú prvákmi

Na ZŠ s MŠ na Ul. Gorkého pokračujú aj tento školský rok v projekte, s ktorým začali pred troma rokmi. Projekt Predškoláčik-Gorkáčik má pomôcť predškolákom adaptovať sa na ešte pred zápisom do 1.ročníka na to, čo ich v takej škole čaká. Škôlkári sa spolu s pani učiteľkami zoznamovali s prostredím školy a priamo v triede absolvovali vyučovaciu hodinu. S našou kamerou sme boli pri […]

Učiteľov z Evanjelickej spojenej školy školili lektori z vysokej školy z USA

Počas uplynulého týždňa (12.-16.3.2018) navštívili Evanjelickú spojenú školu hostia spoza veľkej mláky. Americkí lektori z vysokej školy z USA spolu s americkými študentmi pomáhali domácim učiteľom aj počas vyučovacieho proces. Na škole prebiehali aj školenia, ktorých úlohou bolo pomôcť domácim učiteľom pri vyučovaní.

Maturanti začali svoju skúšku dospelosti písomnou externou časťou maturít

V utorok (13.3.2018) sa písomnými testami zo slovenského jazyka a literatúry začali maturitné skúšky v školskom roku 2017/2018 pre viac ako štyridsaťtisíc študentov zo sedemsto stredných škôl. Témy slohovej práce boli viac ako aktuálne: 1. „A načo je sloboda, ak nie na to, aby si sa angažoval?“ J. P. Sartre (Diskusný príspevok) 2. Spoločnosť sa mení, ale ľudská […]

Študenti SOŠOaS pripravili svojim pedagógom, zamestnancom a rodičom  program pri príležitosti MDŽ

Štvrtok (8.3.2018) sa v SOŠOaS niesol v duchu osláv Medzinárodného dňa žien. Žiaci 4. ročníka študijného odboru hotelová akadémia  si pripravili  pre všetkých jej zamestnancov a pozvaných hostí slávnostný raut s bohatým odborným a kultúrno – zábavným programom, ktorý  moderátori uvádzali nielen v slovenskom,  ale aj nemeckom jazyku. Hostia sa mali možnosť pokochať v  kráse štandardných a latinsko-amerických tancov, v odborných ukážkach tradičnej […]

Študenti informatiky z celého Slovenska súťažili na 23. ročníku RoboCupu na Spojenej škole

V Spojenej škole sa počas dvoch dní konala súťaž pre študentov stredných škôl, ktorí študujú  informatiku a jej  príbuzné odbory. Do Martina pricestovalo predstaviť svojich robotov asi 120 súťažiacich. Na 23. ročníku Robocupu sa súťažilo v dvoch disciplínach. V prvej súťažiaci zostavovali robotov, ktoré následne plnili predpísanú úlohu a v druhom roboty tancovali spolu so svojimi zhotoviteľmi. S našou kamerou sme […]

Začala sa liga Turčianskych škôl v zrýchlenom šachu

V utorok (27.2.2018) sa v priestoroch Gymnázia Viliama Paulinyho -Tótha začala liga družstiev škôl a Centier voľného času regiónu Turca v zrýchlenom šachu. Šach sa v posledných rokoch v našom regióne teší veľkej popularite. Ako nám prezradil riaditeľ súťaže Marián Štekláč zaujímavosťou ročníka 2017/2018 je, že sa do súťaže prihlásili šachisti zo Žiliny.

Do projektu o pitnej vode sa zapojili aj žiaci zo ZŠ na Ul. Alexandra Dubčeka

Ako sme Vás už informovali študenti Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha, si vrámci projektu v robotike pripravili zaujímavú aktivitu s názvom Povedzme áno čistej pitnej vode. Workshopy robili aj s druhákmi a tretiakmi na 1.stupni ZŠ Alexandra Dubčeka. Študenti si pripravili test, v ktorom zisťovali vedomosti žiakov a tom čo vedia o vode a čo radi pijú. Všetci vedeli, že čistá pitná voda je najzdravšia, […]

V CVČ Kamarát si pripravili pre prázdninujúce deti zaujímavý program

Tento týždeň (19.2-23.2.2018) majú žiaci základných  a stredných škôl Žilinského, Trenčianskeho a Banskobystrického kraja jarné prázdniny. Hlavne pre tie menšie deti si v CVČ Kamarát pripravili na každý deň  rôzne aktivity.  S našou kamerou sme ich zastihli v stredu (21.2.2108) pri rôznych pohybových a spoločenských hrách.

Gymnáziu v Turčianskych Tepliciach hrozí pre nedodržanie 5% kvóty počtu žiakov  postupný útlm až  zánik

Okres Turčianske Teplice nemá ani dvadsaťtisíc obyvateľov, a preto aj 5% hranica pre možnosť prijatia žiakov na osemročnú formu štúdia vo svojej územnej pôsobnosti je malá. Je to len asi 5-6 žiakov a to je na otvorenie triedy málo, preto okresný úrad nepovolil Gymnáziu Mikuláša Galandu v školskom roku 2018/2019 otvoriť triedu.  Radnica, ktorá ja zriaďovateľom školy sa […]

Martinské osemročné gymnázium 5% zákonnú kvótu počtu žiakov spĺňa

V Turci máme dve gymnázia, ktoré prijímajú žiakov  aj do osemročnej formy štúdia. Štvrtáci začali zo základných škôl na gymnázia odchádzať už koncom 90 – tich rokov. Mali to byť triedy pre mimoriadne nadané deti, no situácia bola iná a osemročné triedy na gymnáziách vyrastali ako huby po daždi. Minister školstva Ján Mikolaj v roku 2008 presadil do […]

Na ZŠ Jozefa Krónera na Ľadovni si zasúťažili na zimnom olympijskom dni

V piatok (16.2.2018) sa na ZŠ na Ul. Jozefa Krónera súťažilo v duchu fair play. Podobne ako slovenskí reprezentanti v kórejskom Pchjončangu pretekali pod olympijskými kruhmi aj žiaci školy. Najprv si čo to povedali o histórii olympijských hier a potom sa už pustili do zdolávania jednotlivých disciplín. S výberom športových disciplín pomohla organizátorom aj perinbabka, ktorá nad Martinom poriadne ponatriasala […]

Nadácia Výskum Rakoviny realizuje aj vedecké dielne na stredných školách

Ako sme už v našom spravodajstve informovali Nadácia Výskum Rakoviny oslavuje v tomto roku svoje 25.narodeniny. Pri tejto príležitosti pripravili viacero podujatí. Jednou z nich je aj popularizačno- náučná akcia pre stredné školy na celom Slovensku s názvom  Vedecké dielne onkológia VDO 2018. Na 8.ročníku týchto dielní, ktoré prebiehali aj na Gymnáziu Viliama Paulinyho- Tótha sme sa vo štvrtok (15.2.2018) […]