Potulky ulicami mesta Martin4 Videos

Viete kde bývate? – Ul. 29.augusta 

S miestnym historikom Igorom Dobrovolným sme sa prešli po ulici 29. Augusta, ktorú domáci nenazvú inak ako Jednosmerka.

Viete kde bývate? – Ul. Andreja Kmeťa

Andrej Kmeť bol archeológ, geológ, mineralóg, palentológ, historik, botanik, etnograf a venoval sa aj folklóru. Narodil sa 19.11.1841v Kláštor pod Znievom a pochovali ho † 16.08.1908 na Národnom cintoríne v Martine. V Martine je mu venovaná jedna z ulíc v centre mesta, na ktorej sa nachádza Slovenské národné múzeum, Slovenské komorné divadlo, pošta, ale aj […]

Viete kde bývate? – Ul. M.R.Štefánika

Ulica v centre mesta, ktorá je súčasťou pešej zóny prešla viacerými názvami. Ako nám prezradil milovník histórie Igor Dobrovolný názov ulice sa menil tak ako sa menila politická situácia. Od roku 2005 je pomenovaná po generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Nachádza sa na nej viacero historických budov, ktoré majú vlastnú históriu.

Viete kde bývate? – Štúrova štvrť

Začíname (august 2018) s naším novým seriálom, v ktorom Vám postupne predstavíme ulice mesta Martin, ktoré sú pomenované po významných osobnostiach slovenských dejín. Začíname na Štúrovom námestí, ktoré je pomenované po Ľudovítovi Štúrovi, ktorý sa pričinil o kodifikáciu spisovnej slovenčiny no mal zásluhu aj na Memorandových udalostiach roku 1848.